mask

Blog

fachowiec naprawia rury

Naprawy hydrauliczne: samodzielnie czy przy pomocy specjalistów?

Niezbędnym wyposażeniem każdego budynku mieszkalnego lub użytkowego jest sprawnie działająca instalacja wodociągowa oraz kanalizacyjna, a także podłączona do niej bezpośrednio armatura. Urządzenia tego rodzaju są niezwykle trwałe, o ile zostały prawidłowo przygotowane. Niestety z czasem może w nich dochodzić do rozmaitych awarii od zużycia się uszczelnienia przez zatkanie odpływu aż po pęknięcie rury.

Czytaj więcej

pęknięta rura

Awarie hydrauliczne – najczęstsze przyczyny i skutki

Korzystanie z budynków mieszkalnych i użytkowych nie byłoby w pełni komfortowe w sytuacji, gdyby nie były one stale zaopatrywane w bieżącą wodę oraz nie miały sprawnego systemu odprowadzania powstających w nich nieczystości płynnych. Ważnym elementem infrastruktury podłączanej w obiektach tego rodzaju są więc odpowiednie instalacje hydrauliczne. W Gdańsku ich projektowaniem, wykonywaniem oraz konserwacją zajmuje się firma SGWP specjalizująca się również w budowie przyłączy i sieci wodociągowych, a także montowaniu systemów nawadniających. Warto jednak pamiętać, że każda instalacja tego typu może ulec awarii. Przekonajmy się, jakie mogą być jej przyczyny i następstwa.

Czytaj więcej

budowa kanalizacji

Co jest niezbędne do wykonania instalacji kanalizacyjnej?

Wszystkie nieruchomości, do których doprowadzona jest bieżąca woda, powinny być wyposażone w system pozwalający na zagospodarowanie powstających na nich nieczystości płynnych. Choć z problemem tym można sobie poradzić, budując szamba szczelne albo decydując się na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, lepszym rozwiązaniem okaże się budowa sieci kanalizacyjnej. W Gdańsku projektowaniem i wykonywaniem takich systemów zajmuje się firma SGWP, specjalizująca się także w niwelowaniu i przygotowywaniu terenów pod inwestycję oraz zakładaniu instalacji hydraulicznych. Przekonaj się, co jest ważne przy tworzeniu kanalizacji.

Czytaj więcej

Kanalizacja deszczowa

Najważniejsze etapy projektowania kanalizacji deszczowej

Na terenach silnie zurbanizowanych występuje niewiele miejsc, gdzie woda opadowa może swobodnie wsiąkać w grunt, stąd konieczne staje się przygotowanie odpowiednich systemów, które poradzą sobie z jej nadmiarem. Poza odwodnieniami powierzchniowymi niezbędne będą również kanały, którymi deszczówka spłynie z obszarów utwardzonych i trafi do właściwej zlewni. Wymaga to jednak właściwego zaprojektowania i budowy sieci kanalizacyjnej. W Gdańsku pracami tego rodzaju zajmuje się firma SGWP. Przekonajmy się, w jaki sposób projektuje się takie instalacje.

Czytaj więcej

kanalizacja deszczowa

Projektowanie kanalizacji deszczowej a przepisy prawne

Obfite opady mogą stanowić poważne zagrożenie, zwłaszcza na obszarach, gdzie wielkość powierzchni biologicznie czynnej, a więc takiej, w którą woda może swobodnie wsiąkać będzie stosunkowo niewielka. Tam, gdzie znaczna część terenu została utwardzona, wykonuje się więc specjalne odwodnienia, które odprowadzają deszczówkę i kierują ją do odpowiednio przygotowanej kanalizacji deszczowej. W Gdańsku budową i modernizacją systemów tego rodzaju zajmuje się firma SGWP. Przekonajmy się, jak projektuje się takie instalacje.

Czytaj więcej