mask

Kanalizacja deszczowa Słupsk

Projektujemy i realizujemy zlecenia na budowę kanalizacji deszczowej w Słupsku i na obszarze całego Pomorza. Szybko przystępujemy do działań i tworzymy pełną dokumentację przeprowadzonych prac.

Podstawowym celem prawidłowo skonstruowanej kanalizacji wodnej jest odprowadzania wody opadowej ze strefy wokół budynku. Ma to zapobiegać uszkodzeniom konstrukcyjnym budowli znajdujących się na powierzchniach utwardzonych lub terenach o gruntach nieprzepuszczalnych. Sprawność takiego systemu przekłada się na bezpieczeństwo osób i mienia, dlatego jego wykonanie warto powierzyć naszym fachowcom, którzy mają szeroką wiedzę i wieloletnie doświadczenie w budowaniu kanalizacji deszczowej w Gdyni, Słupsku i pozostałych obszarach województwa. Przystępując do prac analizujemy uwarunkowania hydrologiczne i hydrogeologiczne występujące na danym terenie i sprawdzamy, czy założenia projektu są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego klientów indywidualnych, inwestorów i instytucje publiczne.