mask

Przyłącza wodno-kanalizacyjne Słupsk

Od wielu lat zajmujemy się projektowaniem i realizacją planów na przyłącza wodno-kanalizacyjne w Słupsku i całym województwie. Współpracujemy z inwestorami, przedsiębiorstwami i klientami indywidualnymi.

Jednym z najważniejszych, często niezbędnym elementem domów jednorodzinnych, biurowców i zakładów przemysłowych jest przyłącze wodno-kanalizacyjne, które zapewnia dostęp do bieżącej wody i sieć odprowadzającą zanieczyszczenia. Budowa tego rodzaju instalacji wymaga uzyskania pozwolenia. Należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę domu z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi lub zgłoszenie budowlane dotyczące budowy przyłączy. Do dokumentu powinny zostać załączone:

  • projekt przyłącza wodnego i kanalizacyjnego wykonany przez fachowca z odpowiednimi uprawnieniami,

  • warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej,

  • umowę z lokalnym przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji na dostarczenie wody i odbiór ścieków,

  • akt własności działki, której dotyczy wniosek.

Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji ma obowiązek przyłączyć do sieci wnioskowaną nieruchomość, jeśli zostaną spełnione warunki regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który uchwalany jest przez gminę. Ponadto, muszą istnieć techniczne możliwości świadczenia takich usług. Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci nie powinno przekraczać 14 dni w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W przypadku pozostałych rodzajów nieruchomości okres ten wynosi 30 dni.

Projekt i jego realizację warto zlecić naszej firmie. Zapewniamy przyłącza wodno-kanalizacyjne w Gdyni, Słupsku i całym województwie. Służymy fachowym doradztwem i pomagamy przebrnąć przez niezbędne formalności. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.