mask

Awarie hydrauliczne – najczęstsze przyczyny i skutki

Korzystanie z budynków mieszkalnych i użytkowych nie byłoby w pełni komfortowe w sytuacji, gdyby nie były one stale zaopatrywane w bieżącą wodę oraz nie miały sprawnego systemu odprowadzania powstających w nich nieczystości płynnych. Ważnym elementem infrastruktury podłączanej w obiektach tego rodzaju są więc odpowiednie instalacje hydrauliczne. W Gdańsku ich projektowaniem, wykonywaniem oraz konserwacją zajmuje się firma SGWP specjalizująca się również w budowie przyłączy i sieci wodociągowych, a także montowaniu systemów nawadniających. Warto jednak pamiętać, że każda instalacja tego typu może ulec awarii. Przekonajmy się, jakie mogą być jej przyczyny i następstwa.

Co prowadzi do awarii hydraulicznych?

Awarie hydrauliczne polegają zwykle na powstaniu wycieku wody lub nieczystości płynnych. W przypadku systemu wodociągowego powodem może być mechaniczne uszkodzenie rurociągu np. w czasie prac remontowych czy wywołane niekontrolowanym przemieszczeniem się elementów, w których zostały umieszczone rury. Do przecieków dochodzi także w sytuacji zużycia się uszczelnień między poszczególnymi elementami infrastruktury przesyłowej, a także przy awariach armatury np. zaworów bądź kranów. Jeżeli chodzi o kanalizację, to zazwyczaj przyczyną kłopotów są tworzące się w rurach zatory, które blokują przepływ i powodują wydostawanie się nieczystości w wyższym punkcie instalacji. Najczęściej do takich zdarzeń dochodzi wskutek dostawania się do odpływów ciał stałych np. gruzu czy piasku, a także tłuszczy, włosów lub sierści, jak również tkanin i wyrobów z tworzywa sztucznego, szczególnie torebek foliowych. Problem stanowią też materiały higieniczne, liście i gałęzie.

Jakie są skutki awarii hydraulicznej?

Następstwem uszkodzenia wodociągu lub odpływów kanalizacyjnych jest zmoczenie elementów konstrukcji budynków lub jego wyposażenia. Przy wyciekach o większej skali może to oznaczać konieczność profesjonalnego osuszania, a nierzadko także gruntownego remontu. Koszty takiego zdarzenia są więc bardzo wysokie.