mask

Co jest niezbędne do wykonania instalacji kanalizacyjnej?

Wszystkie nieruchomości, do których doprowadzona jest bieżąca woda, powinny być wyposażone w system pozwalający na zagospodarowanie powstających na nich nieczystości płynnych. Choć z problemem tym można sobie poradzić, budując szamba szczelne albo decydując się na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, lepszym rozwiązaniem okaże się budowa sieci kanalizacyjnej. W Gdańsku projektowaniem i wykonywaniem takich systemów zajmuje się firma SGWP, specjalizująca się także w niwelowaniu i przygotowywaniu terenów pod inwestycję oraz zakładaniu instalacji hydraulicznych. Przekonaj się, co jest ważne przy tworzeniu kanalizacji.

Co trzeba wiedzieć o systemach kanalizacyjnych?

Kanalizacja może być zaprojektowana jako system przystosowany do odprowadzania ścieków lub deszczówki, a także być połączeniem obu tych opcji jako tzw. kanalizacja ogólnospławna. Podstawowym rozwiązaniem jest przygotowywanie sieci działających grawitacyjnie, a więc wykorzystujących spadek, z jakim układane są rury. Tam, gdzie odległości między budynkami są duże, nie będzie to jednak możliwe, ponieważ oznaczałoby konieczność tworzenia niezwykle głębokich wykopów. W takich sytuacjach lepsze będą więc systemy ciśnieniowe albo hybrydowe. Są one wyposażane w pompownie, które wymuszają przepływ ścieków, podnosząc je na wyższy poziom. Sprawdzają się one również w terenie pagórkowatym bądź w dolinach rzek, gdzie również ciężko o uzyskanie koniecznego spadku.

Jakie elementy składają się na kanalizację?

Kanalizacja zewnętrzna to przede wszystkim dość długie odcinki rur o przekrojach dopasowanych do możliwego przepływu. Poza nimi stosuje się także studnie, gwarantujące dostęp do infrastruktury. Mogą to być studnie włazowe, a więc wyposażone w stopnie umożliwiające dostanie się do kiniety, czyli części dennej lub niewłazowe, gdzie konieczne czynności trzeba wykonywać z poziomu podłoża. Studnie, poza zmianą kierunku biegu rurociągu pomagają też w radzeniu sobie ze zbyt dużym spadkiem i ułatwiają wychwytywanie zanieczyszczeń.