mask

Świadczymy kompleksowe usługi dotyczące projektowania i realizacji planów na przyłącza wodno-kanalizacyjne w Gdyni. Zajmujemy się większością formalności, współpracujemy z geodetami i urzędami oraz zapewniamy zgodną z przepisami organizację ruchu w przypadku inwestycji przebiegających przez pasy drogowe, by zapewnić Państwu najwyższą jakość usług.

By dowiedzieć się, czy jest możliwość wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego do danego budynku, należy skierować zapytanie do lokalnego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Odpowiedź powinna zawierać informacje o możliwości (lub jej braku) doprowadzenia sieci i na jakich warunkach może być ono wykonane. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi należy zlecić uprawnionemu inżynierowi budowlanemu stworzenie projektu, który będzie zawierał szczegółowe informacje dotyczące materiałów, jakie powinny być użyte, wytycznych projektowych i zasad bezpieczeństwa.

Kolejny krok w zapewnieniu bieżącej wody i odprowadzania nieczystości z budynku to zlecenie realizacji projektu wykonawcy, takiemu jak nasza firma. Od wielu lat zajmujemy się tworzeniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych w Gdańsku i Gdyni. Zapewniamy możliwie szybką realizację i fachowe doradztwo na każdym etapie projektu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.