mask

Dostęp do bieżącej wody i odprowadzanie nieczystości z budynku zapewnia prawidłowo wykonane przyłącze wodno-kanalizacyjne. W Gdańsku nasi fachowcy realizują projekty przygotowywane dla inwestorów, przedsiębiorców i klientów indywidualnych.

W świetle ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu, który łączy sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy. Przed przystąpieniem do realizacji projektu sporządzonego przez uprawnionego specjalistę należy złożyć wniosek określający rodzaj i zakres robót budowlanych, jakie planujemy wykonać. Do dokumentu powinny zostać załączone: akt własności nieruchomości, której dotyczy wniosek oraz umowę z lokalnym przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji na dostarczenie wody i odbiór ścieków.

Oferujemy kompleksowe usługi dotyczące przyłączy wodno-kanalizacyjnych, gazowych i instalacji hydraulicznych w Słupsku i Gdańsku. Realizujemy zlecenia dotyczące inwestycji w obrębie jednej działki, jak i te przebiegające przez pasy drogowe lub trudnodostępne tereny. Pomagamy załatwić niezbędne formalności i doradzamy w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszej firmy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. Odpowiemy na pytania dotyczące przyłączy i przedstawimy warunki współpracy.