mask

Etapy wykonania przyłącza sieci

praca biurowaWyposażenie działki w media takie jak woda czy kanalizacja to absolutna podstawa, dlatego proces ten zaliczany jest do niezbędnych. Aby mieć pewność, że instalacja będzie działała bezawaryjnie przez wiele lat, warto nawiązać współpracę z wykwalifikowanymi specjalistami, którzy mają doświadczenie w wykonywaniu przyłączy sieci.

Skontaktuj się z firmą SGWP – na koncie mamy dziesiątki realizacji, dlatego możesz mieć pewność, że wykonamy przyłącza również na Twojej posesji.

 

Budowanie przyłącza – etapy prac

 

Sprawdź, jakie są etapy prac budowy przyłącza:

 

 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych.
  Wniosek należy złożyć we właściwym terenowo przedsiębiorstwie komunalnym, spółce wodnej lub gminie.

 2. Sporządzenie mapy do celów projektowych.
  Mapę może wykonać uprawniony geodeta. Jest niezbędna do projektu budowy przyłączy wody, kanalizacji i mediów.

 3. Sporządzenie projektu przyłącza.
  Sporządzamy projekt lub plan sytuacyjny w zależności od zapisów, które są zawarte w warunkach technicznych. Zachęcamy Klientów do zgłaszania się do nas – od tego momentu możemy udzielić kompleksowego wsparcia i zrealizować kolejne etapy związane z budową przyłącza.

 4. Uzgodnienie projektu we wszystkich wymaganych instytucjach.
  W tym celu zgłaszamy się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w mieście, w którym staramy się o przyłączenie od sieci. Do projektu załączamy m.in. opis techniczny, warunki techniczne, opinię uzgodnienia.

 5. Wycena realizacji na bazie uzgodnionego wcześniej projektu.
  Podczas konsultacji przygotowujemy indywidualną wycenę dla Klienta.

 6. Sporządzenie I uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla inwestycji
  Co istotne – zakres inwestycji obejmuje terenowo pas drogowy będący własnością gminy, powiatu, województwa.

 7. Podpisanie umowy i przystąpienie do realizacji prac.
  Po podpisaniu umowy przejmujemy wszystkie obowiązki inwestora aż do momentu uzyskania odbioru końcowego. Do obowiązków należy: złożenie wniosku o zajęcie pasa drogowego, powiadomienie instytucji o rozpoczęciu prac, odbiory częściowe w otwartym wykopie, próby szczelności, próbki wody z sieci i przyłączy, obsługa geodezyjna, odbiór końcowy.